Het Octagoon is een nog te bouwen appartementencomplex met 16 EMV afgeschermde, ruime woningen en een door allen te gebruiken eveneens afgeschermde binnentuin.

Een precieze locatie is nog niet bekend, verkoopprijzen ook niet. De getoonde voorlopige schetsen zijn puur indicatief, de definitieve tekeningen moeten nog gemaakt worden.

Het Octagoon is een initiatief van Rob Mesman van VVE Support te Haarlem,
te bereiken via Postbus 9643, 2003 LP Haarlem. Zie ook www.vve.support.

Wilt u meer informatie over dit initiatief, neem dan AUB contact op via (023) 57 17 653, zodat wij u de folder kunnen toesturen. Deze papieren folder kunnen we ook opsturen, als u ons uw naam, adres en woonplaats e-mailt via: info@octagoon.nl

Het Octagoon Het Octagoon