Het Octagoon is een nog te bouwen appartementencomplex met 16 EMV afgeschermde, ruime woningen en een door allen te gebruiken eveneens afgeschermde binnentuin.

Het Octagoon zal gebouwd worden in Noord Holland.
Een precieze locatie is nog niet bekend, verkoopprijzen ook niet.
De getoonde voorlopige schetsen zijn puur indicatief, de definitieve tekeningen moeten nog gemaakt worden.

Het Octagoon is een initiatief van VVE Support te Haarlem.
Wilt u meer informatie over dit initiatief, neem dan AUB contact op via (023) 57 17 653, zodat wij u de folder kunnen toesturen.

Het Octagoon Het Octagoon